4499c83cd9c641592474a34123e054b2

เราควร “เห็นใจ” คนฉวยโอกาสหรือไม่?

สถานการณ์ภัยพิบัติจากเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้มีผู้สูญเสียเป็นจำนวนมาก ในด้านดีก็ทำให้เห็นความสามัคคีของคนไทยด้วยกันในยามเกิดวิกฤต แต่ก็ไม่วายที่จะมีคนไม่ดีที่คอยฉกฉวยโอกาส แล้วเราควรเห็นใจคนเหล่านี้หรือไม่ในเวลาสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้
thunder-bolt-plain-hi

ว่าด้วย “ภัยพิบัติ” ตอนที่ ๒ — ภัยพิบัติมีผลต่อเศรษฐกิจแค่ไหน?

ภัยพิบัตินับเป็นหายนะของสังคม ทำลายทั้งชีวิต และทรัพย์สินของทุกคนในสังคม แน่นอนว่าในระยะสั้น มันทำลายเศรษฐกิจอย่างรุนแรง แต่ในระยะยาวแล้ว มันกลับส่งผลให้ภาคบางเศรษฐกิจบางส่วนขยายตัว ซึ่งแท้จริง มันเกิดผลอย่างไรกันแน่
reality-expectation-gap

“คิดอย่างไร ก็ได้อย่างนั้น” … จริงหรือ?

คำพูดที่ว่า “คิดอย่างไร ก็ได้อย่างนั้น” เป็นคำพูดที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของคนในสังคม ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งด้านดีและร้าย ขึ้นอยู่กับว่าคาดหวังอะไร ลองมาพิจารณาดูกันว่า ในมิติทางจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์ ข้อความนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่
144

“ภาษีน้ำท่วม” คืออะไร?

สถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันของประเทศไทยเข้าขั้นวิกฤตมากในรอบหลายปี จึงมีการยกประเด็นเรื่องภาษีน้ำท่วมขึ้นมาพูดกัน ลองมาทำความรู้จักกันว่าภาษีน้ำท่วมคืออะไร และประเทศที่เขาประกาศใช้มีหลักการอย่างไรกัน
CapitalismInCrisis

ทำไมวิกฤตเศรษฐกิจจึง “ลุกลาม” และ “รุนแรง”?

วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่กำลังก่อตัวอยู่ในปัจจุบันถูกมองว่าเป็นวิกฤตของระบบทุนนิยม ลองมาดูกันว่าวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้อย่างไร David Harvey อ้างอิงการวิเคราะห์จากแนวคิดของ Karl Marx เพื่อขยายความคำอธิบายให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน
skirt-coloring-page

ความยาวของกระโปรงเกี่ยวข้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจอย่างไร?

การศึกษาในอดีตของประเทศตะวันตกพบว่า ผู้หญิงจะใส่กระโปรงสั้นลง เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น เพื่ออวดถุงน่องที่มีราคาแพง ขณะที่งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งก็พบว่า กระโปรงที่สั้นลงมีส่วนทำให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้น เนื่องจากกระตุ้นการใช้จ่าย