Dr-Paul-Krugman-001 (1)_Snapseed

ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ “ชื่นชอบ” ใครกันเองบ้าง?

ลองมาดูกันว่า จากการสำรวจศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จำนวน 299 คนนั้น พวกเขาให้ความชื่นชอบศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยกันเองเป็นใครกันบ้าง นี่เป็นบทสรุปเบื้องต้นที่น่าสนใจทีเดียว


……….

Davis, Figgins, Hedengren and Klien (2011) ทำการสำรวจศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อถามว่าใครคือศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่เขาชื่นชอบ และหนึ่งในคำถามที่น่าสนใจคือ “ใครคือศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่อายุน้อยกว่า 60 และยังมีชีวิตอยู่ที่เขาชื่นชอบที่สุด?”

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งถูกสำรวจแบบสุ่มให้กรอกแบบสอบถามหกหน้า จำนวน 299 คน  อายุเฉลี่ยของผู้ตอบคือ 59 และเป็นผู้ชาย 239 คน ผู้หญิง 57 คน ไม่ระบุเพศ 3 คน

แม้ว่าการสำรวจจะยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2012 แต่ผลเบื้องต้นของการสำรวจในเดือนพฤษภาคม 2011 ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า Paul Krugman ได้รับความชื่นชอบสูงมากในหมู่ศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยกัน

ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะ Paul Krugman เป็นศาสตราจารย์ที่ปรากฎในสื่ออยู่เป็นประจำ(มากกว่าคนอื่นๆ มาก)ก็เป็นได้ นอกจากนี้ ที่น่าสนใจคือ คะแนนนิยมหลังจากลำดับที่ 4 เป็นต้นไปได้รับความชื่นชอบไม่ถึง 10 คนจาก 299 คน

“ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความชื่นชอบศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์”ที่มา: Davis, William L.; Bob Figgins; Davis Hedregen; and Daniel B.Klien (2011) “Economics Professors’ Favorite Economic Thinkers, Journals, and Blogs” Unpublished Manuscript.

  • beer

    warren buffet ครับ